Journal articles

 

 1. SOKOL, P., HOST, J., VAŠKO, M. 2015. Data control in virtual honeynet. International Journal of Advanced Studies in Computers, Science and Engineering, 2015, 4.9: 16, ISSN : 2278 7917, p. 16-20. [SOKOL, P. (40%)]

Conference and workshop papers

 1. SOKOL, P., HOST, J. 2015. Evolution of legal issues of honeynets. In: Recent Advances in Systems Safety and Security. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2015. [SOKOL, P. (80%)] In Press.
 2. SOKOL, P., KLEINOVÁ, L., HUSÁK, M. 2015. Study of attack using honeypots and honeynets: Lessons learned from time-oriented visualization. In: 16th EuroCon 2015 proceedings. Salamanca: IEEE, 2015. ISBN 978-1-4799-8569-2, p. 225-230. [SOKOL, P. (50%)]
 3. SOKOL, P., HUSÁK, M., LIPTÁK, F. 2015. Deploying Honeypots and Honeynets: Issue of Privacy. In 10th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES) proceedings. Toulouse: IEEE, 2015. ISBN 978­1­4673­6590­1, p. 397-403. [SOKOL, P. (60%)]
 4. SOKOL,P., ANDREJKO M. 2015. Deploying Honeypots and Honeynets: Issues of Liability. In: Computer Networks : 22nd International Conference. Brunów, Poland. - Cham : Springer, 2015. ISBN 9783319194189, p. 92-101. [SOKOL, P. (90%)]
 5. SOKOL, P., ZUZČÁK, M., SOCHOR, T. 2015. Definition of Attack in the Context of Low-Level Interaction Server Honeypots. In: Computer Science and Its Applications. Ubiquitous Information Technologies : 6th FTRA International Conference. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2015. ISBN 9783662454015, p. 499-504. [SOKOL, P. (34%)]
 6. SOKOL, P., ZUZČÁK, M., SOCHOR, T. 2015. Definition of Attack in Context of High Level Interaction Honeypots. In: Software Engineering in Intelligent Systems : Proceedings of the 4th Computer Science On-line Conference 2015 (CSOC2015), vol. 3. Zlín. - Cham : Springer, 2015. ISBN 9783319184722, p. 155-164. [SOKOL, P. (34%)]
 7. SOKOL, P., PEKARČÍK, P., BAJTOŠ, T. 2015. Data collection and data analysis in honeypots and honeynets. In: Security and Protection of Information 2015 proceedings. Brno: University of Defence, 2015. ISBN 9788072319978, p. 105-118. [SOKOL, P. (34%)]
 8. SOKOL,P., LUKIČ,Ľ. 2014. Towards to new statement of rights and responsibilities in facebook. In: MMK 2014 : International Masaryk Conference for PH.D. Students and young Researchers, vol. 5 : 15. - 19. december 2014, Hradec Králové. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. - ISBN 9788087952078. - S. 1327-1335. [SOKOL, P.(50%)]
 9. SOKOL, P. 2014. Legal issues of honeynet´s generations. In: ECAI-2014 : Proceedings of the International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence, vol. 6, no. 5. Bucharest. – Pitesti: University of Pitesti. ISBN 9781479954797, p. 63-70. [SOKOL, P. (100%)]
 10. PISARČÍK, P., SOKOL, P. 2014. Framework for distributed virtual honeynets. In: SIN´14:Proceedings of the 7th International Conference on Security of Information and Networks. New York : ACM, 2014. ISBN 9781450330336, p. 324-329. [SOKOL, P. (50%)]
 11. SOKOL, P., MEZEŠOVÁ, T. 2014. Visualization of the active network connections in virtual honeynets. In: Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach : zborník príspevkov medzinárodnej konferencie OSSConf 2014. Žilina. - Bratislava : Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, 2014. ISBN 9788097045746, p. 159-166. [SOKOL, P. (50%)]
 12. SOKOL, P. 2014. The honeypots as network forensics tools. In: Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach : zborník príspevkov medzinárodnej konferencie OSSConf 2014. Žilina. - Bratislava : Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, 2014. ISBN 9788097045746, p. 151-158. [SOKOL, P. (100%)]
 13. SOKOL, P., PISARČÍK, P. 2014. Data capture in virtual honeynet based on operating system level virtualization. In: ICTIC 2014 : Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences. Žilina : Publishing Institution of the University of Žilina, 2014. ISBN 9788055408651, p. 285-290. [SOKOL, P. (50%)]
 14. SOKOL, P., PISARČÍK, P. 2013. Digital evidence in virtual honeynets based on operating system level virtualization. In: Security and Protection of Information 2013 proceedings. Brno: University of Defence, 2013. ISBN 9788072319220, p. 105-118. [SOKOL, P. (50%)]
 15. SOKOL, P., PISARČÍK, P. 2013. Kernel modul of senzors for OS-virtualization honeynet. In: ICTIC 2013 : Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences. Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Žilina, 2013. ISBN 9788055406480, p. 427-432. [SOKOL, P. (50%)]
 16. SOKOL, P., PISARČÍK, P. 2013. Kernel module sensors with own file system for honeynet based on operating system level virtualization. In: TRANSCOM 2013 : section 9 : 10th European Conference of Young Researchers and Scientists. Žilina : University of Žilina, 2013. ISBN 9788055406985, p. 93-96. [SOKOL, P. (50%)]
 17. SOKOL, P., PISARČÍK, P. 2013. Comparison of the operating system-level virtualization implementation. In: INFORMATICS 2013 : Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics. Spišská Nová Ves. - Košice : Department of Computer and Informatics, FEEI TU, 2013. ISBN 9788081431272, p. 33-38. [SOKOL, P. (50%)]

  

Papers and books written in Slovak

 1. SOKOL, P. 2015. Zmluvná pokuta v zmluve o obstaraní zájazdu uzavretej pomocou elektronických prostriedkov. In: Právo, obchod, ekonomika V. : zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 9788081523151. - S. 369-379. [SOKOL, P. (100%)]

 2. LUKIČ,Ľ., SOKOL,P. 2014. (Ne)bezpečie sociálnych sietí. 1. vydanie. - Košice : European Information Society Institute, 2014. - 78 s. - Č. projektu: iné LP/2014/172. - ISBN 9788097130718. [SOKOL,P. (50%)]

 3. SOKOL, P., PISARČÍK, P. 2012. Honeynet postavený na báze virtualizácie na úrovni operačného systému (Honeynet based on OS-virtualization). In: Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach : zborník príspevkov medzinárodnej konferencie OSSConf 2012. Bratislava : Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, 2012. ISBN 9788097045722, p. 45-50. [SOKOL, P. (50%)

 4. SOKOL, P. 2008. Regionálne obranné aliancie súčasnosti. In: Právo ozbrojených konfliktov a humanitárne právo v 21. storočí – Európske perspektívy medzinárodného práva : zborník príspevkov zo študentského sympózia : 28. marec 2008, Košice. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008. - ISBN 9788070977125. - S. 53-60. [SOKOL, P. (100%)]

 

Theses

 1.  SOKOL,P. 2015. Virtual honeynet based on operating system level virtualization. (PhD. thesis)

 

Some Scopus statistics