Úvod do práva (2016/2017)

 

predmet sa  vyučuje v SA1C0 (Nonstop učebňa) (Park Angelinum 9) v piatok v čase 08:30 - 10:30

 

 

Osnova predmetu

 

 

01. prednáška (23.09.2016) – Úvod do práva, právny systém

02. prednáška (30.09.2016) – Právna norma

03. prednáška (07.10.2016) – Právne vzťahy, právne úkony, realizácia práva

04. prednáška (14.10.2016) – Vybrané kapitoly z Pracovného práva I.

05. prednáška (21.10.2016) – Vybrané kapitoly z Pracovného práva II.

06. prednáška (28.10.2016) – Vybrané kapitoly z Občianskeho práva I.

07. prednáška (04.11.2016) – Vybrané kapitoly z Občianskeho práva II.

08. prednáška (11.11.2016) – Vybrané kapitoly z Obchodného práva I.

09. prednáška (18.11.2016) – Vybrané kapitoly z Obchodného práva II.

10. prednáška (02.12.2016) – Vybrané kapitoly z Trestného práva 

11. prednáška (09.12.2016) – Vybrané kapitoly z Trestného práva II.

12. prednáška (16.12.2016) – Vybrané kapitoly zo Správneho práva