Seminár je zameraný na rôzne aspekty bezpečnosti počítačových sietí, koncových zariadení počítačovej siete, alebo iných užívateľských zariadení. Seminár sa zaoberá tiež oblasťami súvisiacimi s bezpečnosťou, a to kryptografickými protokolmi, forénznou analýzou atď. Hlavným cieľom je oboznámenie jeho členov s novými poznatkami z týchto oblastí. 

Oznamy

predmet sa  vyučuje v SJ2P10 (P/10) (Jesenná 5) v stredu v čase 13.00 - 15.00

 

Harmonogram výučby - prezentácia výskumu

(1) Terézia Mezešová - Network security visualization -  02.10.2013

(2) Štefan Porhinčák - Aplikačný firewall pre DNS  - 02.10.2013

(3) Martin Jadloš - Niektoré mechanizmy ochrany proti DDoS útokom -  09.10.2013

(4) Dominik Jeník -   09.10.2013

(5) Ľubomír Nagajda -   23.10.2013

(6) Anna Liptajová -    23.10.2013

(7) Ján Host -    23.10.2013

 

Harmonogram výučby - prezentácia odborného článku

 

4.12.2013 (streda) - 13.00 - 15.00 (SJ2P10 (P/10))

(1) Terézia Mezešová -  Distributed Honeypot Log Management and virtualization of attacker geographical distribution

(2) Štefan Porhinčák - Challenges in Securing the DNS alebo Security vulnerabilities in DNS and DNSSEC

(3) Martin Jadloš - Evaluating security controls against HTTP-based DDoS attacks

 

12.12.2013 (štvrtok) - 13.30 - 15.10 (SJ2P10 (P/10))

(1) Ján Host - ??? 

(2) Ľubomír Nagajda - ???   

(3) Dominík Jeník - ??? 

(4) Anna Liptajová -  ???

 
 
 

Prednášky