M.Sc. theses

 1. Anna Liptajová: Teaching of information security using honeypots (Výučba informačnej bezpečnosti pomocou honeypotov). Košice. Ongoing. (supervisor)
 2. Lenka Kleinová: Identifying the types of attackers using data from honeypots (Identifikácia typov útočníkov pomocou údajov z honeypotov). Košice. Ongoing. (supervisor)
 3. Tomáš Bajtoš: Analysis of botnet using honeypots (Analýza botnetov pomocou honeypotov). Košice. Ongoing. (supervisor)
 4. Ján Host: Data control in a virtual honeynet (Riadenie dát vo virtuálnom honeynete). Košice. 2015. (co-supervisor)

 

Bc. theses

 1. Štefan Porhinčák: Application firewall for DNS server (Aplikačný firewall pre DNS server). Košice. Ongoing. (supervisor)
 2. Martin Glova: Analysis of phishing from the perspective of the honeypots (Analýza phishingu z pohľadu honeypotov). Košice. Ongoing. (supervisor)
 3. Patrik Pekarčík: DevOps in the development of application (DevOps vo vývojí aplikácií). Košice. Ongoing. (supervisor)
 4. Eduard Dvorný: Central administration of computers (Centrálna správa počítačov). Košice. Ongoing. (supervisor)
 5. Lenka Kleinová: Visualization of time-oriented data in honeynet (Vizualizácia časovo-orientovaných dát v honeynete). Košice. 2015. (supervisor)
 6. Tomáš Bajtoš: Shell sensor in virtual honeynet (Shell senzor vo virtuálnom honeynete). Košice. 2015. (supervisor)
 7. Terézia Mezešová: Visualization of the active connections in the honeynet (Vizualizácia aktívnych spojení v honeynet-e). Košice. 2014. (supervisor)
 8. Martin Jadloš: Protection against DDoS attacks (Ochrana pred DDoS útokmi). Košice. 2014. (supervisor)
 9. Anna Liptajová: Implementation of IPv6 protocol in production environment (Implementácia protokolu IPv6 v produkčnom prostredí). Košice. 2013. (supervisor)
 10. Ján Host: Security monitoring of network switches in the local computer network (Bezpečnostný monitoring sieťových prepínačov v lokálnej počítačovej sieti). Košice. 2012. (supervisor)